Členové Komise pro spravedlivé důchody
1. Zástupci odborné veřejnosti
 
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D. – předsedkyně komise
Rektorka Mendelovy univerzity
 
Radim Boháček, Ph.D. 
CERGE-EI
 
doc. Mgr. Radka Dudová, Ph.D.
Sociologický ústav AV ČR
 
doc. Ing. Robert Jahoda, Ph.D.
Masarykova Univerzita, Ekonomicko-správní fakulta
 
prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc.
VŠE, Katedra hospodářské a sociální politiky
 
RNDr. Tomáš Kučera, CSc.
Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta
 
doc. Ing. Petr Tománek, CSc.
VŠB – Technická univerzita, Katedra veřejné ekonomiky
 
prof. PhDr. Martin Potůček, CSc., M.Sc.
Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Centrum pro sociální a ekonomické strategie – CESES
 
Doc. Mgr. et Mgr. Jitka Vacková, Ph.D.
Jihočeská univerzita, Zdravotně sociální fakulta
 
prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc.
VŠFS, fakulta ekonomických studií
 
2. Zástupci státní správy a veřejnoprávních subjektů
 
Mgr. Radka Štiková, Ph.D.
Česká národní banka
 
Ing. Marie Bílková
Ministerstvo financí
 
Ing. et Ing. Lenka Poliaková
Ministerstvo zdravotnictví
 
Mgr. Pavel Matějíček
Veřejný ochránce práv
 
prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D.
Předseda vlády (oddělení poradců)
 
Ing. Martin Holub, Ph.D.
Výzkumný ústav práce a sociálních věcí
 
Mgr. Ing. Martin Zelený, Ph.D
Český statistický úřad
 
3. Zástupci zájmových sdružení a organizací
 
Ivana Jelínková
Národní centrum pro rodinu
 
Mgr. Klára Čmolíková Cozlová
Gender Studies, o.p.s.
 
JUDr. Jan Hutař
Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, z.s.
 
Dr. Zdeněk Pernes
Rada Seniorů ČR
 
MUDr. Vladimír Dryml
Senioři ČR. z.s.
 
PhDr. Eliška Kodyšová, Ph.D.
Česká ženská lobby, z.s.
 
Bc. Terezie Šmídová
Život 90, z.ú.
 
4. Zástupci sociálních partnerů
 
MUDr. Martin Engel
Asociace svobodných odborů
 
JUDr. Vít Samek
Českomoravská konfederace odborových svazů
 
Ing. Jitka Vítková
Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů
 
Mgr. Jan Rafaj, MBA
Svaz průmyslu a dopravy
 
5. Zástupci poslaneckých klubů
 
Mgr. Lenka Dražilová
poslanecký klub ANO 2011
 
Mgr. et Bc. Roman Sklenák - člen
poslanecký klub ČSSD
 
Mgr. et Bc. Pavla Golasowská, DiS
poslanecký klub KDU-ČSL
 
Ing. Jiří Dolejš
poslanecký klub KSČM
 
Ing. Jan Bauer
poslanecký klub ODS
 
Ing. Tomáš Martínek
poslanecký klub České pirátské strany
 
PhDr. Ing. Mgr. Jan Hrnčíř, MBA, LL. M.
poslanecký klub Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura
 
Ing. Věslav Michalík, CSc. – člen
poslanecký klub STAN
 
Ing. Markéta Pekarová Adamová - člen
poslanecký klub TOP 09
 
6. Senátorské kluby
 
Mgr. Miroslav Adámek
senátorský klub ANO 2011
 
Emílie Třísková
senátorský klub ČSSD
 
Mgr. Šárka Jelínková
senátorský klub KDU-ČSL a nezávislí
 
Ing. Tomáš Goláň – člen
senátorský klub Klub pro liberální demokracii - SENÁTOR 21
 
RNDr. Miloš Vystrčil - člen
senátorský klub ODS
 
MUDr. et Bc. Marek Hilšer, Ph.D. – člen
senátorský klub Starostové a nezávislí