O Komisi pro spravedlivé důchody
Image

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová zřídila Komisi pro spravedlivé důchody s cílem zajistit nejen udržitelný důchodový systém, ale i důchodový systém zajišťující důstojné a spravedlivé důchody. Udržitelný důchodový systém, který nezaručuje spravedlivé a důstojné důchody totiž postrádá smysl.

Komise přitom svá opatření připravuje na základě diskusí mezi odbornou veřejností a představiteli celého politického spektra. Konkrétně se komise bude věnovat rozdílům mezi důchody žen a mužů, možnostem dřívějšího odchodu do důchodu u náročných profesí, nastavení vdovských a vdoveckých důchodů, nebo nastavení III. důchodového pilíře, stejně jako možnostem změn architektury důchodového systému a zajištění jeho příjmů.